Cách tạo khung cho một hình ảnh trên Paint ( Vẽ )

ung dung paint ( ve )

Trong nhiều trường hợp mà ta cần dùng đến Paint trên máy tính Windows . Ứng dụng này giúp ta giải quyết được những việc cơ bản về hình ảnh . Dù có rất nhiều ứng dụng để giải quyết về hình ảnh điển hình như Photoshop , Fotor , PhotoCollage … Nhưng về cơ … Đọc tiếp